FANDOM


Delēgēšanas sistēmā var rasties problēma, gadījumā, ja Jānis nodod savu balsi Annai, tālāk viņa to nodod Kārlim, un Kārlis atkal atdod savu balsi atpakaļ Jānim, līdz ar to sistēma iet uz riņķi, nav skaidrs pie kuras personas noslēdzas, būtībā Jānim ir vēlreiz jābalso un viņš nevar atstāt savu balsi Annai, kā vēlējās sākumā.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki