FANDOM


Katram pilsonim ir savs profils caurspīdīgā sistēmā, kurā ir 3 jaunas un svarīgas lietas.

Pirmā, visiem sistēmas locekļiem ir viens un tas pats procents, kas apzīmē to, cik liela daļa no viņu samaksātajiem nodokļiem nonāk sistēmā (1%, kurš katru gadu nedaudz aug). Otra lieta, katram pilsonim ir obligāti jādeleģē sava nodokļu nauda kādam citam vienam pilsonim pēc paša izvēles, un šo izvēli ir iespējams mainīt kaut katru dienu. Trešā lieta, katram pilsonim, kuram uzticību ir izteikuši vismaz 500 pilsoņi, parādās jauna iespēja piedalīties un tērēt šo naudu iepriekš minētajā resursu pārdales platformā. Latvijas situācijā tie varētu būt kopumā 1000~4000 cilvēki.

Piemērs: Jānis deleģē savu nodokļu naudu Annai. Šādā veidā Jānis izrāda uzticību Annai, uzticot viņai tērēt savu nodokļu naudu. Protams, Anna arī deleģē savu (un arī Jāņa!) nodokļu naudu tālāk citam pilsonim, piemēram Kārlim. Vispirms Kārlim ir jāizdara izvēle nedeleģēt nodokļu naudu tālāk, bet gan uzņemties atbildību un piedalīties resursu pārdales platformā. Tādā gadījumā Kārlis platformā rīkojas ar 500 vai vairāk cilvēku nodokļu naudu un patur prātā, ka Anna un pārējie cilvēki redz visas viņa darbības. Ja Anna redzēs, ka Kārlis izšķērdīgi pārdala nodokļu naudu mazsvarīgiem projektiem, vai arī atbalsta projektus ar aizdomīgiem iesniedzējiem, vai neatbild uz viņas jautājumiem par šo naudas pārdali, viņa deleģēs savu (un Jāņa) nodokļu naudu citam cilvēkam, piemēram, Ievai. (būdama godīga un atklāta, uzrakstīs īsu publisku komentāru savai darbībai, ko iespējams lasīs citi Kārļa sekotāji, un arī Jānis). Ja Kārlis turpinās slikti rīkoties ar viņam deleģēto naudu, aizvien vairāk cilvēki beigs viņam uzticēties un sistēmā uzkrāsies arvien vairāk argumentēti negatīvi komentāri par viņa darbību. Šādā veidā sistēma dabīgi izslēgs Kārli no varas pozīcijas (resursu pārdales) tajā brīdī, kad viņam uzticīgo cilvēku skaits nokritīsies zem 500. Ļoti līdzīgi, ja kāds pilsonis kā Ieva rīkosies godīgi un publiski komunicēs ar tautu par savu lēmumiem, viņai internetā krāsies pozitīvas atsauksmes un laika gaitā uzticēsies arvien vairāk pilsoņu. Tādā veidā sistēma pati attīrīsies no neuzticamies pilsoņiem un laika gaitā izfiltrēs uzticamus pilsoņus.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki